In Memoriam

Nol Wissing

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
​van ons bestuurslid , Nol Wissing

Nol was 53 jaar lang lid van onze Schutterij en ruim 15 jaar lang de 2e voorzitter.
Hij heeft ook bij de drumfanfare meegelopen als trombonist.

Kermis, schuttersfeest of bloemenmarkt ..hij was er altijd.

Bij het schieten hield hij de stand bij en hij besloot of je (een deel van) de vogel er goed had afgeschoten.
​Bleef er eenklein stukje bleef zitten?
Dan was het op zijn Ja of Nee wachten zodat je wist of je prijs had.

Jarenlang was Nol contactpersoon bij de Kermisexploitanten.
Elk jaar weer zorgde hij ervoor dat ze naar ons dorpje Braamt kwamen.

Bij de bloemenmarkt was het Nol die de bloemen persoonlijk ging bekijken en bestellen.
Hij was onze “bloemenman”

Wij zijn Nol ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan in al die jaren!!!!

Hij zal ontzettend gemist gaan worden!

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
Arno, Priscilla,Faye en Liz.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Nol Rust Zacht!